Belenius

Julia Peirone – Girls, Girls, Girls
4.11.2017 – 18.03.2018

Julia Peirone is one of the most interesting Nordic artists today. Since her debut at the turn of the century 2000, Peirone has explored identity and the photographic image, often with a focus on young women, in series that mirror aspects of vulnerability, shame and sexuality connected to childhood and the transition to adulthood.

Above all, Julia Peirone is interested in how reality exists through the image and how we encounter ourselves in images. She poses questions about what a photographic image can be and what it can do, what its strengths and limitations are. In an age that is heavily influenced by social media and a visual culture that not seldom is used to create identity and shape the person one wants to be, the uncontrollable and vulnerable become important themes. And the gap between the world and our thoughts about the world.

It is a great honour for the Gothenburg Museum of Art to present Julia Peirone’s first major museum exhibition comprising around one hundred works, both newly produced works and loans from private collections, in the media of photography, video and sculpture, among others.

As part of the process of increasing the knowledge about artists who are represented in the museum’s collection, the exhibition is accompanied by a richly illustrated catalogue.

Read more here

Moderna Museets Vänners Skulpturpris tilldelas konstnären Johanna Gustafsson Fürst. Det är tjugotredje gången sedan 1950 som priset på 300 000 kronor delas ut. Pristagaren hedras även med en utställning på museet som öppnar i samband med prisutdelningen 14 november.

Johanna Gustafsson Fürst (född 1973) bor och arbetar i Stockholm. Hon innehar en Master of Fine Arts (2003) från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och är verksam som lektor på Konstfack. I sitt konstnärskap utforskar Gustafsson Fürst individen i förhållande till världen – det vardagliga i förhållande till sociala strukturer, hierarkier och politiska system. Hennes konst tar sig ofta uttryck i skulpturala assemblage, men även i text, performance och platsspecifika installationer.

Juryns motivering:

”Johanna Gustafsson Fürsts skulpturala verk har en air av självklarhet över sig, trots att man inte alls förstår varför de egentligen måste vara som de är. Hon ryggar aldrig tillbaka från att göra någonting väldigt invecklat. Hon ifrågasätter materialen, deras egenskaper och vanliga användningar för att skapa en inverterad, suspenderad, även motsträvig skulptural annanhet. Samtidigt som hon uppenbart jobbar med det skulpturalas grundelement är det inte bara i det fysiska rummet objekten ska uppfattas. Genom sina former tycks objekten vilja få betraktaren att sluta röra sig, de får gärna vara i vägen. Skulpturerna verkar vilja upprätta en egen språklighet med betraktaren; där finns en insisterande friktion som vill gå mellan verkens artegna kroppslighet och den betraktandes egen ordlösa sensibilitet. Å andra sidan är den där relationen inskriven i ett socialt rum, vilket gör hennes mer performativa och relationella verk till social skulptur. Hennes objekt är framförallt startpunkter för rörelser i massan i och kring oss.”

2017 års skulpturprisjury:

Daniel Birnbaum, överintendent, Moderna Museet

Stefanie Hessler, curator och skribent

Lars-Erik Hjertström Lappalainen, curator och konstkritiker

Kristina Jansson, konstnär

Lena Josefsson, ordförande, Moderna Museets Vänner