Söderdepån 2041: Timothy Wilson

14 - 15 September 2017
Overview

Mörkt och smutsigt. För många år sedan det bultande, mullrande hjärtat för stadens linjetrafik. Idag står maskinerna som skulpturala rester, ett minne av en manuell värld, omkring 2031. Vid tiden för Det Stora Omstörtandet, när det totala kaoset rådde; började Stråldepartementet utvinna energi genom att från pol till pol skicka och förädla koncentrerat ljus. En känsla av obehag, och samtidigt en galaktisk eufori. Världen en spillra av sitt forna jag.

 

https://vimeo.com/232968867

 

Timothy Wilson (f. 1988 i Stockholm) är nattens och på samma gång ljusets väktare, tillika mästare. Med ljus och laser som redskap skapar han landskap och futuristiska gestaltningar. I Söderdepån visar han fyra stycken massiva installationer i den unikt spatiösa miljön. På Scenkonstmuseet gör han en installation den 18-30/9 följt av en separatutställning som öppnar den 21/10 på Belenius.

 

Articles:
Vice
Allt om Stockholm

Installation Views