Blick: Ulla Wiggen

26 September - 3 October 2020
Overview

(English below)

 

Lördagen 26/9 2020 klockan 17:00-19:00 öppnar Belenius utställningen Blick av Ulla Wiggen. Vi visar tre nya målningar ur Wiggens iris-svit. Efter en blomstrande karriär på 1960 talet där hon främst målade kretskort, mekanik och teknikens inre, samt verkade som assistent åt Öyvind Fahlström i New York, tog Wiggen en paus från livet som konstnär och bytte karriär till psykoterapeut. Under den tiden målade hon dock porträtt, och i utställningen visas ett porträtt från 2013. 2018 återkom Wiggen med en svit målningar föreställande irisar och ögonblicksbilder ur människokroppens inre. Irisarna möter betraktarens blick, öga mot öga. Detaljrikedomen i målningarna omhuldar en fullständigt.

 

I november 2019 prydde Wiggen omslaget av Artforum, med en tio sidor lång artikel om hennes konstnärskap. Från teknikens inre, via psykoterapin till människans inre.

 

Av hänsyn till covid-19 viruset tillåter vi endast 15 personer samtidigt i galleriet, och hänvisar vänligen till bokningssystemet på galleriets webbsida.

 

- - - - -

 

We are happy to announce the opening of Ulla Wiggen - Blick (Gaze) Saturday the 26th of September 17:00-19:00 at Belenius. Presenting three new works in her suite of Irises. Wiggen took a pause from painting and switched careers becoming a psychotherapist after a thriving artistic career in the 1960s where her main focus was painting circuit boards, the inside of mechanics and technology, also working as an assistant to Öyvind Fahlström in New York. Albeit still painting portraits during this period, we will also present a portrait from 2013 during this exhibition. Wiggen returned in 2018 with her suit of Iris-paintings and stills from the inside of the human body. The irises meet the eye of the beholder, eye to eye. The detail of the paintings fully embraces you.

 

Wiggen was on the cover of Artforum in November 2019 with a 10 page feature of her artistic career. From the inside of technology via psychotherapy to the inside of the human body.

 

We'll only allow a total of 15 people in the gallery space at the same time, due to the covid-19 virus. Please book a slot to visit the gallery at the website.

Installation Views